G5

Kinētisks gredzens ar ģeometrisku rakstu virspusē un neregulāru līniju rakstu, kurš redzams cauri atvērtajiem segmentiem. 

Materiāls - misiņš


Kinetic ring with geometrical pattern on the top and irregular pattern of lines seen through open segments.  

Material - brass

Kinētiskais gredzens | Kinetic ring "Motion"   Kinētiskais gredzens | Kinetic ring "Motion"