Šī kolekcija man radās kā identitātes meklējums. Šo meklējumu es sāku, domās asociējot sevi ar vidi sev apkārt un tā viennozīmīgi ir pilsētvide. Turpinot asociatīvo „ķēdīti”, es meklēju dažādas lietas un darbības, kas man saistās tieši ar pilsētvidi līdz beidzot nonācu līdz secinājumam, ka izteikts „pilsētiskums” atklājas tirgū. Tas ir neatņemama katras pilsētas sastāvdaļa. Katras pilsētas tirgum piemīt kaut kāda sava burvība, kuru veido ārtelpa, iekštelpa, produkcija, pārdevēji, pircēji u.c. Ja es domās vizualizēju tirgu, tad pirmais, kas man nāk prātā ir Rīgas centrā mītošais Centrāltirgus un tas, kurš kādreiz ir sajutis Zivju paviljona „burvību”, nekad nespēs palikt vienaldzīgs. Tāpēc arī šī kolekcija – mēģinājums rotā attēlot šī zivju tirgus burvību ar visām tā kvalitātēm.

Materiāli – dzelzs, sudrabs (925), tehniskā emalja, melhiors, ādas aukla.


This collection was created as a search for identity. I started searching in my mind associating myself with surrounding environment and that is clearly urban. Continuing the associative link I searched for different things and activities that for me is connected with urban, and finally I came to a conclusion that distinct "urbanism" is revealed in the market. Market is an integral part of every city. Each city's market has its own magic which consists of outside, inside, sellers, buyers etc. If I visualize market, first on my mind comes the Central market in the heart of Riga, and everyone who has at some time felt the "magic" of this markets' Fish pavilion, will never leave insensible. So this collection is a trial to show in jewelry the magic of fish market with all its qualities.  

Materials - iron, silver (925), technical enamel, melchior, leather string.

 

Kolekcija "Zivju tirgus" | Collection "Fish market" Kolekcija "Zivju tirgus" | Collection "Fish market" Kolekcija "Zivju tirgus" | Collection "Fish market"