IMG 1932

Ar metālapstrādes studijām nodarbojos jau no 17 gadu vecuma, sākot mācības Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolā, un interese par metālapstrādi nav mazinājusies – tā arvien pieaug. Par nozīmīgu atskaites punktu uzskatu studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā, kur papildus tehniskajām zināšanām ieguvu arī plašākas zināšanas un izpratni par mākslas un kompozīcijas veidošanas pamatprincipiem.

Līdz ar bakalaura studiju absolvēšanu, ir notikuši vairāki nozīmīgi panākumi manās mākslas studiju gaitās. Tie ir - dalība JOYA Mākslas rotu mesē Barselonā skolu kategorijā, pārstāvot Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūtā mecenātes Ināras Teterevas stipendija mākslā un mana pirmā personālizstāde “Sava daba” , kura norisinājās šī gada vasarā Alūksnes muzejā.

Vēlme neapstāties sevis attīstīšanā apliecināma ar faktu, ka pēc bakalaura studiju absolvēšanas, turpinu mācības maģistrantūrā, kuru ietvaros es izmantoju lielisku iespēju doties Erasmus studijās uz Somiju un vienu semestri mācīties Lahti University of applied sciences.

EXCHANGE STUDIES

Lahti University of Applied Sciences, Insititute of Design - Jewelry design speciality

2017

MASTER'S STUDIES

Latvijas Mākslas akadēmija - Metāla dizains, specialitāte rotu dizainā - maģistrantūras studijas | Art Academy of Latvia - Metal Design, Specialty in jewelry design - Master's studies

2016 - ...

BACHELOR'S STUDIES

Latvijas Mākslas akadēmija - Metāla dizains, specialitāte rotu dizainā - bakalaura grāds | Art Academy of Latvia - Metal Design, Specialty in jewelry design - Bachelor's Degree

2013 - 2016

ADDITIONAL EDUCATION

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības augstskola - Audiovizuālo mediju māksla | Riga International School of Economics and Business Administration - Art of Audiovisual Media

2012 - 2013

COLLEGE

Rīgas Dizaina un Mākslas koledža - Iegūta vispārējā profesionālā izglītība | Riga School of Design and Art - General professional education

2008 - 2011

THE BEGINNING

Gads, kurā es piedzimu | The year I was born

1991